Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2017 Yılı Şubat Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Şubat ayı yağışından az olmuştur.

Şubat ayı yağış ortalaması 16,4 mm, normali 62,9 mm ve 2016 Yılı Şubat ayı yağış ortalaması ise 47,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 73,9; geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 65,3 azalma gözlenmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 34,6 mm, normali 70,1 mm, 2016 Şubat ayı yağışı ise 84,0 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 50,6; geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 58,8 azalma gözlenmiştir.

Ege

Bölge yağış ortalaması 23,3 mm, normali 77,3 mm, 2016 Şubat ayı yağışı ise 43,0 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 69,9; geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 45,8 azalma gözlenmiştir.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 7,4 mm, normali 85,2 mm, 2016 Şubat ayı yağışı ise 47,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 91,3; geçen yıl Şubat ayı yağışına göre de % 84,5 azalma gözlenmiştir.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 4,8 mm, normali 37,0 mm, 2016 Şubat ayı yağışı ise 31,9 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 87,0; geçen yıl Şubat ayı yağışına göre % 85,0 azalma gözlenmiştir.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 27,2 mm, normali 54,4 mm, 2016 Şubat ayı yağışı ise 51,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 50,0; geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 47,5 azalma gözlenmiştir.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 15,9 mm, normali 60,8 mm, 2016 Şubat ayı yağışı ise 45,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 73,8; geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 65,1 azalma gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 12,3 mm, normali 83,7 mm, 2016 Şubat ayı yağışı ise 49,4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 85,3; geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 75,1 azalma gözlenmiştir.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 07 Mart 2017

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.