Sendikalı Personel Verileri


Kurumda Faaliyette Bulunan Sendikalara Göre Üye Sayıları

Sendika Dosya No Sendika Adı Erkek Üye Sayısı Kadın Üye Sayısı Toplam Üye Sayısı
63 BÜRO MEMUR-SEN 905 125 1030
36 TÜRK BÜRO-SEN 433 65 498
89 BÜRO HAK-SEN 102 20 122
32 BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 44 2 46
231 EKSEN BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI 8 0 8
157 OFİS BİR-SEN 1 0 1
197 SÖZ BÜRO SENDİKASI 2 0 2
TOPLAM 1495 12 1707

Tutanak Tarihi: 23.05.2017

Bu sayfa yılda bir kez Mayıs ayında güncellenir