Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mevzuatı


Teşkilat Kanunu

 • 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun [pdf] - [doc]

KHK

 • 657 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete) [pdf] - [doc]

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 22.12.2011 tarihli ve 2011/2632 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (16.01.2012 tarih ve 28175 sayılı Resmi Gazete) [pdf]

Tüzükler

Tebliğler

 • Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar Ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ [pdf]
  EKLER [pdf]

Yönetmelikler

 • Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 • Meteoroloji Uzmanlığı Yönetmeliği
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerinin, Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik[pdf][doc]
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği[pdf] [docx]
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik[pdf] [docx]
 • Aday Memurlar Yönetmeliği[pdf] [doc]
 • Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği [pdf] [docx]
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Rasat Hizmetlerini Yapmak Üzere Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Görevlendirilecek Personele Ödenecek Ek Ücret Yönetmeliği [pdf] [doc]
 • Gemilerde Rasat Yapılması Hakkında Yönetmelik [pdf] [doc]
 • Meteorolojik Rasat Mesajlarının Alınması ve Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik [pdf] [doc]
 • Yayın Yönetmeliği [pdf] [doc]
 • Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği [pdf] [docx]
 • Disiplin Amirleri Yönetmeliği [pdf] [doc]

Esaslar