Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına

Fırtına rüzgarın kuvvetli şekilde esmesidir. Fırtınalar, şiddetli rüzgârları, genellikle yağmur, sulu kar, kar ya da dolu hadiselerini de beraberinde getirir. Çoğu zaman fırtınaya şimşek ve gök gürültüsü eşlik eder. Bulunduğumuz enlemlerde kuzeye doğru ilerleyen sıcak ve nemli havanın güneye doğru inen soğuk ve kuru havayla karşılaşması ve meydana gelen yüksek sıcaklık farkı kuvvetli rüzgar ve fırtınaların gözlenmesine yol açar.

Fırtına ve Kuvvetli rüzgarlara bağlı olarak yılda ortalama 35 afet yaşanmakta olup, özellikle kuzey Ege bölgesi ile batı ve orta Akdeniz’de gözlenmektedir. Bu dağılımda cephe sistemlerinin etkisi önemli rol oynamaktadır.

1940-2010 yılları arasındaki dönemde meteorolojik karakterli doğal afetler içerisinde fırtına ve kuvvetli rüzgarlara bağlı afetlerin gözlenme ora-nı %33’e çıkmıştır.

Türkiye'de bildirilen ekstrem olay sayılarının yıllara göre değişimlerine bakıldığında son yıllardaki artış dikkati çekmektedir. 1940 yılından bu taraf en fazla ekstrem olay bildirimi 2010 yılında gerçekleşmiştir. (555 olay). 2010 yılında neredeyse tüm ekstrem olayların yarısını (%46) fırtınalar oluşturmuştur. Seller %29 ile ikinci sırada yer almaktadır ve onu %14 ile dolu takip etmektedir.

Yapılan bilimsel çalışmalar ve iklim model öngörüleri; gelecekte küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ekstrem hava olayları (şiddetli fırtınalar, kuvvetli yağışlar ve hortum) gibi meteorolojik, bu olayların sebebiyet verdiği taşkınlar ve seller gibi hidro-lojik, uzun süreli kuraklık olayları ve çölleşme süreçleri gibi klimatolojik kökenli doğal afetlerin şiddetinde, sıklığında ve etkinlik alanında önemli artışların olabileceğini göstermektedir.